Cyffro seiclo ffordd yng nghalon Canolbarth Cymru

Croeso i Peloton. Rydym yn arbenigo mewn darparu penwythnosau seiclo arbennig yn darganfod mynyddoedd anhygoel a heriol Cymru.  Wedi ein lleoli yn Aberystwyth, tref lân môr ar arfordir gorllewinol Cymru, rydym yn cynnig pecynnau unigryw ond fforddiadwy fel y gallwch seiclo,  darganfod a mwynhau’r tirwedd unigryw o’ch cwmpas. Yn feiciwr hamdden, sportive, neu yn feiciwr clwb – gallwn gynnig pecyn i’ch siwtio chi.

Ein teithiau

Ar y beic

Mae seiclo wrth galon ein cynnig – rydym wedi llunio ein pecynnau i sicrhau eich bod yn gallu gwneud yn fawr o’ch amser ar ddwy olwyn.

O lwybrau arfordirol i fynyddoedd a dringfeydd eiconig, rydyn yn hyderus na fydd Canolbarth Cymru yn siomi.

Darllen Mwy

Oddi ar y beic

Rydym am i chi ddarganfod math gwahanol o wyliau seiclo – byddwn ni yn gofalu am y manylion, sy’n rhoi mwy o amser i chi wneud yn fawr o’ch arhosiad.

Er mwyn dod â’r pecyn arbennig yma i chi rydym yn gweithio gyda nifer o fusnesau lleol, gan sicrhau y bydd eich gwyliau mor ddidrafferth a phleserus â phosib.

Darllen Mwy

Pecyn

Rydym wedi ceisio gwneud y pecyn mor glir a syml â phosib – gan restru yn union beth sydd wedi ei gynnwys, yn ogystal â chynnwys enghraifft o daith, fel y byddwch yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Os ydych am ofyn unrhyw beth i ni neu os ydych eisiau holi ni ynglŷn â chreu taith bwrpasol i chi – yna anfonwch neges atom drwy’r dudalen gyswllt.

Darllen Mwy

Opsiynau Beicio

Bwcio

Dewiswch

Mae eich pris yn cynnwys:

 • Llety en-suite
 • Brecwast llawn
 • Parcio am ddim
 • Storfa beic diogel
 • Teithiau wedi eu harwain
 • Cymorth mecanyddol
 • Diod i ddathlu ar y Dydd Sul
 • Anrheg am ddim
 • Atgofion melys (gobeithio), a choesau blinedig (rydym yn addo)

All tour bookings are subject to our terms and conditions

Payment Options
During the booking process you have the following payment options:

 • Full Payment: Pay the total price now for all guests and complete your booking in full.
 • Individual Payments: Pay the price per person now to confirm your booking and allow your guests to pay individually afterwards.

Chwilio am rywbeth gwahanol?

Cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i baratoi taith wedi ei teilwra i chi a’ch gwesteion.