Mwy am Peloton

Sefydlwyd Peloton er mwyn cyfuno ein profiad, brwdfrydedd ac ymroddiad i arddangos Canolbarth Cymru ar ei orau. Yn bwysicach na dim, rydym yn angerddol am seiclo ac rydym yn deall yr hyn mae’n cymryd i wneud gwyliau seiclo gwych. Ein nod yw cynnig pecynnau syml sy’n eich galluogi chi i  ganolbwyntio ar y beicio a gwneud yn fawr o’ch amser ar ddwy olwyn yn y lleoliad unigryw hwn.

Rydym yn cynnig pecynnau wedi eu gosod i unigolion neu grwpiau o feicwyr. Rydym yn darparu ar gyfer grwpiau o glybiau beicio, neu feicwyr achlysurol sy’n chwilio am eu hantur beicio nesaf – naill ffordd neu’r llall byddwn yn sicrhau eich bod yn cael croeso cynnes Cymreig. Gallwn gynnig pecynnau ar gyfer grwpiau o allu cymysg hefyd – mae gennym brofiad o drefnu teithiau i siwtio pawb.

Rydym yn falch o’n gwasanaeth sydd wedi ei deilwra yn arbennig  ar gyfer ein cwsmeriaid. Gallwn gynnig yr antur perffaith i chi – p’un ai ydych â phrofiad o rasio ac eisiau cryfhau eich coesau neu yn chwilio am reid fwy cymdeithasol. Mae gennym ystod eang o opsiynau ar gael – o lwybrau gwastad arfordirol, i fynyddoedd a dringfeydd eiconig. Un peth sy’n sicr – bydd y teithiau yn fythgofiadwy, a’r golygfeydd yn eich ysbrydoli i ddod yn ôl dro ar ôl tro.

Seiclo

Mae seiclo wrth galon ein cynnig – rydym wedi llunio ein pecynnau i wneud yn fawr o’ch amser chi ar ddwy olwyn.

Mwynhau

O lwybrau arfordirol i fynyddoedd a dringfeydd heriol, rydym yn hyderus na fydd tirwedd Canolbarth Cymru yn siomi.

Darganfod

Rydym yn awyddus i chi ddarganfod math gwahanol o wyliau seiclo – fe wnawn ni ofalu am y manylion, fel y gallwch chi wneud yn fawr o’ch antur.

Dod i adnabod y tîm

Clint

Mae fy ngwraig yn dweud wrtha’ i fy mod i yn berson neisach ar ôl bod ar fy meic – mae hyn yn crynhoi seiclo i mi.

Rwy’n edrych ymlaen at groesawu seiclwyr o bob cwr o Ewrop i’n tref hyfryd Gymreig ac i’r ardal hyfryd o’n cwmoas. Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn yn sefydlu Peloton, ond nawr ein bod ni wedi cychwyn arni, fedrai ddim aros i weld beth ddaw i’r dyfodol a’n menter newydd cyffrous.

Palmarès:

Fe ddechreuais seiclo yn 2010, pan wnes i gytuno i drefnu taith elusen o Fryste i Barcelona. Ar ôl prynu beic dim ond 6 wythnos yng nghynt, roedd yr her yn un llawn profiadau dysgu – ond wnes i ddim difaru. Ers hynny rydw i wedi seiclo ar draws rhan helaeth o Ewrop ac wedi cydlynu nifer o deithiau yn ogystal â mwynhau sawl tymor gyda’r clwb seiclo lleol Clwb Seiclo Ystwyth, gan gymryd rhan mewn nifer o dreialon amser a rasys. Rydw’i hefyd wedi chwarae rhan allweddol yn y tîm sefydlodd Gŵyl Seiclo Aberystwyth – sydd heb os wedi rhoi Aber ar y map fel cyrchfan seiclo yng Nghymru.

Hoff Riw:

Mae dringo yn Nant y Moch y peth agosaf sydd gennym yng Nghymru sy’n cymharu â rhai o ddringfeydd mawr yr Alpau. Byddaf wastad yn anelu i’w gynnwys mewn reid, p’un ai os yw hynny mewn reid fach dwy awr neu ddiwrnod hir ar ddwy olwyn.

Hoff Goffi:

Bydd rhaid i fi ddweud yng nghaffi canolfan ymwelwyr Nant yr Arian, jyst cyn seiclo yn ôl lawr am Aberystwyth ar yr A44. Mae’r coffi yn wych a’r olygfa yn anhygoel.

Dewi

Seiclo yw’r ffordd orau yn y byd i godi ysbryd!

Rydw i wedi bod ar sawl taith ar draws Ewrop, ond wastad yn meddwl bod Aberystwyth yn gallu cystadlu gyda’r goreuon. Rydw i yn edrych ymlaen at groesawu seiclwyr sydd a’r un angerdd a fi am feicio i Aber – a’r nod i fi wrth gynnal y teithiau seiclo yw gwneud yn siŵr fod pawb yn cael y profiad gorau posib.

Palmarès:

Fe wnes i ddechrau seiclo ‘go iawn’ yn 2005 ar ôl chwarae rygbi am 20 mlynedd. Ers hynny rydw i wedi cystadlu mewn nifer o rasys ac wedi cymryd rhan yng Ngemau’r Ynysoedd, ble cefais y cyfle i rasio yn erbyn seiclwyr UCI (wel, yn y cymalau cynnar o leiaf).

Rydw i bellach yn seiclo tua 6,000 milltir y flwyddyn, a’r rhan fwyaf o’r rheiny gyda fy nghlwb lleol – sef Clwb Seiclo Ystwyth, ble fues i’n gadeirydd am bum mlynedd.

Hoff Riw:

Anodd dewis un, er yr hyn sy’n gwneud dringo yn hwyl i mi yw’r tynnu coes efo ffrindiau ar y ffordd i fyny a rhuthro lawr wedyn.

Hoff Goffi:

Waeth i neb a rhoi espresso i mi – rydw i eisiau mwg mawr o goffi, ac yn ddelfrydol un arall ar ei ôl o efo bara brith neu deisen gri.